Closed

Viết phần mềm tạo video youtube

This project received 3 bids from talented freelancers with an average bid price of ₫4237816 VND.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
₫700000 - ₫5500000 VND
Total Bids
3
Project Description

Tôi cần 1 phần mềm theo tool mẫu sau đây: [url removed, login to view]

Yêu cầu thêm của tôi là có thể bỏ thêm audio giọng đọc + sub + hình ảnh. Làm sao để chúng khớp với nhau.

Và đây là kết quả phải thu được: [url removed, login to view]

Skills Required

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online