Closed

Install Something at my Home

9 freelancers are bidding on average $23 for this job

AndreasAr

A proposal has not yet been provided

$25 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
$25 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
$25 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
Dav1712

Բարև ձեզ․ Ես լիովին պատրաստ եմ համագործակցել Ձեզ հետ․ Ինձ թվում է միասին կարող ենք կատարել բավականին հաջողակ աշխատանքներ․․․ Իմ առաջ դրված յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար անում եմ ամեն բան․․․

$20 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
zepur88

Hello dear, What do you need to install at your apartment? Can you please specify, so I can know if I would be able to do that. Thank you

$15 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
$35 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
$25 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
lyoooov

Hi i am Levon from Armenia. With my master degree in management and having enough skills in programming and IT,i hope i can be good candidate for Your job.

$15 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
marina83812

well .. please point what exactly you want to installation ? if you want to give this project to me I will be thankful ..

$25 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0