Projects Directory : Debugging, Recompiling C++ program and adding Simulator functionality - Debugowanie kodu php w celu znalezienia problemu z dodawaniem danych do bazy